bezoekers waren u reeds voor

 

staat voor 

 

Slimmer, open en transparant.


Wij zeggen dat het allemaal slimmer kan. Wij beweren dat daarbij ook de kosten voor de verenigingen aanzienlijk lager uitkomen, misschien niet de beheerkosten maar zeker de kosten voor het onderhoud, Dit leidt tot minder inleg in het reserveringsfonds.

U kunt uw geld dus aan andere dingen besteden.

De administratie die wij voor u doen is open en transparant. U kunt op elk gewenst moment inzicht krijgen in de administratieve en financiële zaken van uw vereniging. 

 

Slim en open overleg als sparringpartner.

 

 Het is begrijpelijk dat het besturen van een V.v.E. niet altijd eenvoudig is.

Wanneer de vereniging uit enkele woningen bestaat kan het meestal wel zelfstandig worden bestuurd, de één is de penning meester en de ander is de secretaris.

Wanneer een complex uit meerdere eigenaren (appartementsrechten) en meerdere belangen bestaat wil het bestuur wel eens informatie en ruggespraak hebben met een specialist.

Er kunnen belangen zijn tussen een grooteigenaar en de uitgeponde woningen, er kunnen woningen zijn verhuurd, er kunnen meerdere splitsingen over elkaar heen liggen, er kunnen winkelpanden of bedrijfsruimtes in de vereniging appartementsrechten hebben.

Ook zijn de splitsingsaktes niet altijd even gunstig en begrijpelijk.  Allemaal zaken waar het bestuur mee van doen heeft. Alhoewel elke akte anders is hebben wij de meeste situaties al eerder meegemaakt. ESTAAT pretendeert niet alles te weten en op te kunnen lossen maar een half uurtje sparren met een specialist brengt meestal de oplossing dichterbij.

 

   

Slim werken met aannemers.

 

ESTAAT heeft contacten met aannemers die een nauwe samenwerking hebben met elkaar.

De samenwerking bestaat uit het coördineren van de onderhoudswerkzaamheden van het gebouw. Het zijn zelfstandige bedrijven die maar één doel hebben, zo efficiënt mogelijk werken met elkaar zodat de kosten kunnen worden gereduceerd. Een voorbeeld is, er moet onderhoud worden uitgevoerd aan een gebouw, het dak is lek en moet worden vervangen. Nu was er voor het volgende jaar schilderwerk gepland, en op een enkele plaats is wat schade aan het voegwerk. In deze case hebben wij opdracht gegeven voor de uitvoering van het dak, hiervoor moesten zij (arbowet) een steiger aan 2 zijden van het gebouw plaatsen. Wij hebben als meer-kosten vloeren om de 2 meter op de steiger laten leggen en hebben de metselaar opdracht gegeven om de voegen te herstellen. Ook het schilderwerk hebben wij 1 jaar naar voren gehaald met een eenvoudiger systeem.

Hierdoor kwamen de kosten van het steigerwerk hoger uit en werd de vereniging geconfronteerd met een rekening van de schilder en het metselbedrijf.

Het voordeel is dat de schilder en metselaar gebruik konden maken van de steiger waardoor zij aanzienlijk voordeliger konden aanbieden.

 

 

Transparant omgaan met veiligheid en aansprakelijkheden

 

Het bestuur is ten aller tijden aansprakelijk voor de ongevallen die voortvloeien uit de werkzaamheden aan haar gebouw .

Dit houdt in dat het bestuur er op de hoogte van moet zijn dat de werkzaamheden die aan haar gebouw worden uitgevoerd, voldoen aan de wet. Wanneer iemand op het dak moet werken en er zijn geen voorzieningen voor het vastmaken van een veiligheidsgordel, zij dit in eerste instantie moeten weigeren. Wanneer het bestuur in zee gaat met bedrijven die het zo nauw niet nemen met de veiligheid, het bestuur aangesproken kan worden. De eigenaar van het gebouw zal van de onderaannemers moeten verlangen dat zij werken volgens de arbowet.

ESTAAT kan een veiligheidsscan voor woningen verzorgen.

 

  

Slim en transparant Keuringen verzorgen,

 

ESTAAT kan verschillende keuringen voor u verzorgen.

Hieronder doen wij een opsomming van de mogelijkheden en de redenen om keuringen uit te laten voeren.

 

 

Estaat | estaatadvies@gmail.com